Фондовата борса улеснява търговията на граждани на 13 юни

Индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват акции на БФБ без такси и комисионни към борсата, Централния депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник